•  Sản phẩm này là một thiết bị sưởi ấm chỉ hoạt động hoàn toàn trên ánh sáng mặt trời.
  • Nó có thể được sử dụng như một thiết bị sưởi ấm phụ trợ để sưởi ấm ngôi nhà, căn phòng, ngôi nhà xanh của bạn
  • Nhiều mảnh có thể được sử dụng cùng nhau cho mục đích công nghiệp, như sấy khô, đóng rắn,…
  • Sử dụng bộ hấp thụ nhiệt có hiệu quả cao mới nhất của Blue để chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành nhiệt
  • Pin mặt trời tinh thể tích hợp để chuyển ánh sáng mặt trời thành điện năng để chạy không khí lưu thông
  • quạt
  • Thế hệ mới nhất, có thể chuyển đổi giữa chế độ gia nhiệt vòng lặp và chế độ trao đổi hàng không
  • Cải tiến thiết kế để tăng độ tin cậy
  • Sản phẩm hoạt động được 10 năm.