• Loại tế bào Kết tinh tinh thể 156,75 × 156,75mm (6 inch)
  • Số lượng tế bào 72 chiếc
  • Kích thước (MM) 2015 1956 × 992 × 40MM
  • Kính trước: Kính cường lực thấp 3,2mm
  • Khung nhôm Anodized
  • Trọng lượng (KG) lượt 20,5kg
  • Số lượng diode qua mạng 3
  • Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn: 1000W / m2, AM1,5,25 ° C