● Giải pháp cho sự độc lập năng lượng

● Cạo đỉnh, điều chỉnh tần số và đầu ra ổn định

● Thiết kế tích hợp cao, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng và chi phí

● Mạch sạc và xả độc lập

● Hoạt động ở chế độ trên lưới hoặc chế độ ngoài lưới

● Tương thích với cả pin axit-chì và pin Li-ion