● Điện áp tối đa PV lên tới 1500V

● Tối đa 12 đầu vào DC

● Bảo vệ chống bụi

● Thiết kế mô-đun để bảo trì dễ dàng

● Tối đa Tỷ lệ DC / AC lên tới 1,5

● Công suất tối đa dưới 55oC

● Chức năng AGC / AVC, LVRT / HVRT / FRT

● Chức năng SVG vào ban đêm