● Tất cả là một bảng thiết kế
● Hiệu suất cao lên tới 97,6%

● Bảo vệ chuẩn IP 65
● Giám sát chuỗi tùy chọn

● Cài đặt dễ dàng
● Bộ điều khiển kỹ thuật số

● Bảo vệ chống sét DC / AC

● Bộ điều khiển công suất