• Loại tế bào tinh thể Mono 156,75 × 156,75mm (6 inch)
  • Số lượng tế bào 60 chiếc
  • Kích thước (MM) 2015 1640 × 992 × 35MM
  • Kính trước: Kính cường lực thấp 3,2mm
  • Khung nhôm Anodized
  • Trọng lượng (KG) 17,5kg
  • Số lượng điốt qua mạng 3
  • Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn: 1000W / m2, AM1,5,25 ° C